Milk

Groeps project – Unilever

Hoe kunnen we een voedingsproduct op een andere manier begrijpen, om het zo op een andere manier te leren waarderen dan als enkel iets dat ter consumptie dient?’

 

Men ziet een voedingsproduct tegenwoordig nog enkel als iets dat te consumeren is. Het is functioneel voor ons lichaam en om de dag mee door te komen, een andere waarde word er vaak nauwelijks meer aan gehecht. Maar wat is het daarbuiten eigenlijk nog meer? In ons project onderzoeken we hoe we ons voedsel op een andere manier kunnen begrijpen, zodat er ook een andere waardering voor het product ontstaat. Door te tonen dat voedsel nog meer is dan alleen consumptie, hopen we de consument te inspireren ook op een andere manier naar het product te kijken. Wie weet creëren we hierdoor ook een andere manier van omgang met het voedsel (in lijn met het thema ‘foodwaste’), maar de bewustwording van wat voedsel nog meer is staat centraal.

 

 

MILK 

Binnen deze probleemstelling ben ik me gaan focussen op de vorm van eten en verpakking. Door onderscheid te maken tussen natuurlijke producten en producten die door de mens zijn vorm gegeven (fabriekvoer) ontstond de vraag: heeft fabriekvoer nog een eigen vorm en wat is die vorm dan? vormt de verpakking de melk of vormt de melk de verpakking?

 

Door dit natuurlijkproces geef ik melk de kans om zijn eigen vorm aan te nemen.